Αδυνάτισμα

Phospholight 

Από τα πιο αποτελεσματικά προϊόντα με συστατικά για λιπόλυση είναι το Phospholight με φωσφατιδυλοχολίνη. Το Phospholight προκαλεί μία διεγερτική δράση, για να αυξηθεί και η ρευστότητα και η διαπερατότητα της μεμβράνης των λιποκυττάρων προωθώντας έτσι την απελευθέρωση των λιπιδίων. H φωσφατιδυλοχολίνη που περιέχει, δρα αυξάνοντας τη δράση των ενζύμων που αποικοδομούν τα λιπίδια της κυτταρικής μεμβράνης και τη διαπερατότητα της μεμβράνης των λιποκυττάρων, διευκολύνοντας έτσι την απελευθέρωση του λίπους.Το Phospholight αποτελεί μία πολύ αποτελεσματική μέθοδο, η οποία στοχεύει στη μη χειρουργική διόρθωση ατελειών του σώματος. Αποτελούνται 6-8 συνεδρίες, ανάλογα με την έκταση του προβλήματος.